Usluge koje pružamo: 

 • prijevoz bolesnika do bolnice
 • prijevoz bolesnika na specijalističke preglede
 • prijevoz bolesnika nakon otpusta
 • prijevoz bolesnika između gradova
 • medicinsko osiguranje bolesnika tijekom prijevoza
 • medicinska asistencija stranim osiguranicima

 

 • liječnički pregledi i savjeti
 • izdavanje liječničkih potvrda
 • prijevoz bolesnika u RH i inozemstvu
 • osiguranje bolesnika u RH i inozemstvu
 • sanitetsko osiguranje sportskih utakmica i drugih zbivanja
 • liječničke posjete na adresu korisnika i u ustanovi


 

Ustanova za zdravstvenu skrb „RUŽICA“ Djelatnost ustanove je sanitetski prijevoz. Sanitetski prijevoz je ugovoren sa HZZO koji se potpisuje na 1 godinu. Radi se o prijevozu pacijenata koji idu na bilo koji pregled u primarnoj i sekundarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili se radi o otpustima iz bolnice i potrebno ih je prevesti kući. Cijene su određene od strane HZZO i ne mogu se mijenjati.

 Naglašavamo da je u SDŽ jedina Ustanova Ružica privatna ustanova, dok ostali sanitetski prijevoz radi Zavod za hitnu medicinu. Ustanova Ružica se bavi i pregledima i prijevozom stranaca, koji dolaze kao turisti u našu zemlju, a ugovoren je sa stranim agencijama / osiguravajućim društvima. Ovaj posao, osim prijevoza bolesnika, obavljaju i 2 liječnika i u ustanovi i u kućnim posjetima strancima.